Qui som?

LA FEDERACIÓ D'ENTITAT DEL CLOT - CAMP DE L'ARPA

Qui som?

La Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa és un agent essencial en la construcció d’espais de participació i en la dinamització socio-cultural del Clot-Camp de l’Arpa. Constituïda com a una entitat de segon grau, aglutina la majoria d’associacions que treballen al barri. Alhora esdevé una realitat polièdrica i diversa que conté en el seu espai les diferents manifestacions de l’associacionisme al marge de la seva tipologia.

Totes les persones que treballen a la Federació són persones voluntàries que dediquen el seu temps lliure a l’entitat.

D'on venim?

La Federació d’Entitats neix de la necessitat d’organització de les forces socials del barri articulant-se en assemblees mensuals. Les motivacions eren diverses: la reivindicació d’equipaments públics, la millora urbanística del territori, l’organització del calendari festiu i popular i l’exigència a l’administració d’espais de participació i de producció cultural.

Per tot plegat es crea als anys 80 la Coordinadora d’Entitats. Una organització informal on hi estaven presents associacions, comerciants, partits polítics i sindicats. A la segona meitat dels anys 90 es consolida com a entitat formal, creant l’any 1998 la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa i des del 1999 gestiona el CC La Farinera del Clot i des del 2008 el Casal de Barri Espai Antoni MIró Peris.

Què ens mou?

Ser un espai de coordinació i dinamització de les entitats i del barri. Afavorir l’associacionisme treballant en xarxa per a la millora del territori i de la qualitat de vida del veïnat en tots els àmbits.

Com ho fem?

Mitjançant les assemblees plenàries i de les comissions de treball específiques, obertes al veïnat, es concreta el disseny i l’execució dels diferents projectes. La Junta executiva de l’entitat es qui dinamitza tot aquesta feina.

La Federació i els seus projectes es financen a través de subvencions públiques i dels recursos generats per la pròpia activitat.

En quines plataformes participem?

La representació de les associacions del barri i dels seus veïns davant de l’administració municipal és un dels objectius de l’entitat. És per això que s’involucra als següents espais i òrgans de participació ciutadana tant del Districte de Sant Martí com de la ciutat: Consell de Barri  +  Consell Ciutadà de Districte  +  Consell de Ciutat.
També forma part d’altres plataformes com: Martikoor  +  Plataforma de Gestió Ciutadana

Notícies

ESTIGUES AL DIA DE QUÈ FEM

Notícies sobre la Federació, les entitats que en formen part i altres informacions d’interès
sobre el barri i les activitats que s’hi duen a cap.

AnnaQui som?